Tag Archives: Heminredning Ljus och vaxsmältor

Heminredning Ljus och vaxsmältor

Soffor - DIS Inredning u2013 Design & Inredning Stockholm

Sunt förnuft Ljus brinner med öppen låga och ska behandlas med rätt respekt. Detta hjälper till att undvika risken för egendomskador och / eller personskada. Ställ in veckorna på “” före varje brännskada. Detta håller lågan mindre, vilket betyder mindre flimmer och svart rök. Andra ljus än glas kan droppa. Var försiktig när du hanterar kuddar och votiva föremål. sval, ...

Read More »