Tag Archives: Pole Shed

Pole Shed

Pole Barns - Metal & Steel Garages - Lester Buildings

Ladugårdens utformning skiljer sig avsevärt från den normala ladugårdsdesignen eftersom den inte har några traditionella grunder. Istället finns det en mycket enkel och snabb metod för att fästa fundament. Området som ska täckas av masten laddas och markeras på marken. Noggrann mätning är viktig för att säkerställa att gödningsskalan har rätt konfiguration. I en fyrkantig eller rektangulär pol ska varje ...

Read More »